Magnesium - velký hráč s velkým deficitem

Hořčík (magnesium) je prvkem, který je pro tělo nepostradatelný a podílí se na více než 300 známých enzymatických reakcích včetně energetického metabolismu. Tento esenciální minerál se vyskytuje ve všech tělesných tkáních, zejména v mozku, kostech a svalech. Ačkoliv se jedná o minerál, který má v lidském organismu nezastupitelnou roli, je zároveň nejvíce deficitním prvkem v populaci. Odhaduje se, že nedostatkem hořčíku trpí až 60 % populace. Nedostatek hořčíku se může projevit ve formě zdánlivě banálních obtíží jako nespavost, svalové křeče, bolesti hlavy, tiky, nervozita, úzkosti a deprese a v neposlední řadě také snížením hladiny testosteronu.

HOŘČÍK - KDE JEJ NAJDEME


     Naše tělo si hořčík neumí samo vytvořit a musíme jej přijímat ve stravě nebo pitném režimu. Před rozvojem intenzivního zemědělství a používání chemických hnojiv, postřiků a GMO plodin nám stačilo příjímat hořčík v potravě. Vlivem těchto faktorů hořčík z půdy a plodin mizí. Plnohodnotná a pestrá strava bohatá na živiny a hořčík se postupem času změnila na stravu s vysokým obsahem cukru a průmyslově zpracovaných potravin.

     Mezi potraviny bohaté na hořčík patří ořechy, semínka (zvlášť dýňová semínka, která mají správný poměr s vápníkem), ryby, avokádo, kakao, ovesné vločky, quinoa, hořká čokoláda a luštěniny.       Nadměrná konzumace cukru, konzumace alkoholu, kávy, léků a chronický stres ovlivňují příjem hořčíku ze stravy. Naše stresové vypětí se v moderní uspěchané době nebývalým způsobem zvětšuje a s ním rostou i nároky na množství hořčíku pro metabolismus. Zvláště u jednoho léku kladu u svých klientů velký důraz. Jedná se o omeprazol, lék ze skupiny PPI (inhibitory protonové pumpy). Pokud užíváte léky s obsahem omeprazolu (a ostatních léků s obsahem PPI) déle než 3 měsíce, je vhodné začít doplňovat hořčík, protože jeho hladina signifikantně klesá!


HOŘČÍK A JEHO VÝZNAM


     V lidských buňkách je hořčík druhým nejrozšířenějším prvkem a v lidském těle čtvrtým nejrozšířenějším kladně nabitým iontem. Bez hořčíku by naše svaly byly v permanentní křeči, tělo by mělo problém s regulací hladiny cholesterolu a buňky by neprodukovaly dostatečné množství energie. 

     Magnesium je obsaženo ve všech tkáních a účastní se více než 360 biochemických reakcí, včetně syntézy proteinů a testosteronu, inzulínové senzitivity, absorpce kalcia a regulace aktivity sympatiku. Závisí na něm doslova všechny tělesné systémy. Orgány s nejvyšší koncentrací hořčíku jsou ty, které jsou metabolicky nejaktivnější tzn. mozek, srdce a játra.

     Hořčík se také podílí na metabolismu důležitého vitaminu D. Pokud tělu hořčík schází, ztrácíme schopnost s vitaminem D efektivně pracovat.

     Další důležitou látkou závislou na hladině hořčíku je glutation, který patří mezi nejsilnější antioxidanty v těle.

     Hořčk dále udržuje a stabilizuje kardiovaskulární a nervový systém; pomáhá totiž přenášet nervové signály mezi mozkem a dalšími orgány. Hořčík se také účastní procesů tvorby genetického materiálu (DNA a RNA).   SCHVÁLENÁ ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ


Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Hořčík přispívá k elektrolytické rovnováze

Hořčík přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Hořčík přispívá k normální činnosti nervové soustavy

Hořčík přispívá k normální činnosti svalů

Hořčík přispívá k normální syntéze bílkovin

Hořčík přispívá k normální psychické činnosti

Hořčík přispívá k udržení normálního stavu kostí

Hořčík přispívá k udržení normálního stavu zubů

Hořčík se podílí na procesu dělení buněkŮČINKY VYPLÝVAJÍCÍ Z KLINICKÝCH STUDIÍ


Zlepšuje mozkové funkce

Souvisí s celkovým zdravím a pocitem osobní pohody

Zlepšuje kvalitu spánku

Bojuje proti úzkostem a depresím

Snižuje zánětlivost organismu

Pomáhá snižovat množství tělesného tuku

Zvyšuje anabolismus

Účastní se detoxikačních procesů, kdy pomáhá z těla odvádět těžké kovy, pesticidy, chemikálie a další toxiny

Účastní se také syntézy glutathionu – nejúčinnějšího antioxidantu

Je součástí energetického metabolismu (aktivuje enzymy ATPázy, které souvisí s produkcí ATP (okamžité energie) při svalové práci)NEDOSTATEK HOŘČÍKU


     Spousta z nás zažila probuzení uprostřed noci s křečemi v nohou, nespavost nebo tiky v oku. Tyto příznaky jsou jen drobným výčtem toho, co může nedostatek hořčíku v těle přinést. 

     Špatné vstřebávání hořčíku či snížení jeho hladiny může mít na svědomí alkohol, některé typy léků (léky na překyselení žaludku, diuretika - léky na odvodnění), cukr, projímadla, nápoje obsahující kyselinu fosforečnou (kolové nápoje) nebo nedostatek vitamínu B6 či velká fyzická a psychická zátěž. Z vážnějších příčin ovlivňujících vstřebávání hořčíku můžeme zmínit záněty žaludku, slinivky, onemocnění jater, chronický stres nebo diabetes II. typu.     Díky komplexnímu účinku hořčíku na lidský organismus se liší i příznaky jeho nedostatku. Mezi časté příznaky patří nespavost, třes, křeče, bolesti hlavy nebo svalů, zácpa, závratě nebo dokonce deprese. 


Akutní hypomagnezémie:

     Při akutním projevu nedostatku minerálu můžete pocítit například křeče, nystagmus (trhavé pohyby očí), nebo poruchu srdečního rytmu, kolísání krevního tlak, třes.


Chronický nedostatek hořčíku:

     Chronický deficit hořčíku může být spojen s řadou velice vážných onemocnění jako je chronický únavový syndrom, anémie, deprese, osteoporóza, včetně s tréninkem spojeného syndromu přetrénování, a to i přestože je zjištěna jeho normální sérová koncentrace (o problematice stanovení hladiny hořčíku v těle se dočtete dále).

     Nedostatek magnézia a projevy s ním spojené se netýkají jen fyzicky aktivních lidí a sportovců, ale troufnu si říct, že v dnešní hektické zrychlené době se dotýkají nás všech.       

     Mnozí považují stavy úzkosti, nadměrné podléhání stresovým situacím, únavu, nespavost a duševní nepohodu za běžný stav, avšak tyto projevy mohou být způsobeny právě nedostatkem tohoto základního a pro život nezbytného minerálu.

     Suplementace hořčíkem je dnes téměř nezbytná (viz důvody výše), bohužel se na tento minerál zapomíná i tam, kde by jeho dostatek měl být základem léčby (úzkostné poruchy, deprese, diabetes II. typu, kardiovaskulární onemocnění a další).METODY STANOVENÍ HOŘČÍKU V TĚLE


     Problémem u stanovení hladiny hořčíku v těle je fakt, že mimo buňky se nachází pouhé  1 % hořčíku (konkrétně v krevní plazmě). Zbytek hořčíku se nachází uvnitř buněk, nejvíce ve svalových buňkách a kostech.

     Nejčastěji používanou a snadno dostupnou metodou pro stanovení hladiny magnézia v těle je měření jeho koncentrace v séru, přestože sérové hladiny jen málo korelují s celkovým obsahem hořčíku v těle nebo s jeho koncentracemi v jednotlivých tkáních. Jiné metody pro stanovení hladiny Mg zahrnují měření jeho koncentrace v erytrocytech, slinách a moči. Je tedy zřejmé, že stanovení plazmatické koncentrace hořčíku není spolehlivým ukazatelem jeho rovnováhy, případně deficitu. 

      Další možností stanovení deficitu hořčíku je jeho stanovení ve vlasech, výsledek však vyžaduje interpretaci zkušeného terapeuta.

      Stanovení hořčíku v moči vyžaduje sběr moči v intervalu 24 hodin, proto je někdy využíváno stanovení hladiny kreatininu, ze které se hladina hořčíku dá odvodit.DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ HOŘČÍKU


​     Doporučená denní dávka se pohybuje v rozmezí od 300 do 400 miligramů. Jedná se však pouze o orientační údaj, jelikož potřeba hořčíku je velice individuální. Zvyšuje se například s přibývajícím věkem a na správný přísun hořčíku by měli ve zvýšené míře dbát také pacienti trpící onemocněním srdce.

ZPRACOVAL


Mgr. DAVID ČECH

specialista na výživu a prevenci


POZNÁMKA

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.​


ODKAZY

Odkazy a zdroje zašleme na vyžádání na mail.
Komentujte jako první